Regenwaterput PVC

Riolering en Regenwater

Scheiding van afvalwater, regenwaterputten, infiltratiesystemen zijn in vele gevallen verplicht. De Wolf-Herreman helpt U graag verder met de verschillende systemen.

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?
 • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater'.

 • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder. Voor bestaande gebouwen is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

Check altijd eerst wat bij uw gemeente van toepassing is.

Aanleggen van riolering

Aanleg van nieuwe rioleringsstelsels, herstellen of aanpassen van bestaande stelsels, afkoppelen of scheiden van waterafvoer

Met een jarenlange ervaring en actieve kennisvergaring op dit gebied kunnen we probleemloos instaan voor de herstellingen, plaatsingen van en aanpassingen aan uw waterafvoerstelsels. Dit uiteraard voor zowel uw nieuwbouw – , verbouwings – als renovatieplannen. Ook indien u moet overgaan tot het scheiden van uw bestaande afvoer omwille van de aanleg van gescheiden riolering in uw straat vindt u in DWH een betrouwbare specialist.

 • Alle types rioleringswerken zijn mogelijk

 • Vrijblijvend plaatsbezoek

 • Een jarenlange ervaring die garant staat voor kwaliteit

Nuttige linken:

Omgevingsloket Vlaanderen

Rioolbeheerder

 
Regenwaterput

Regenwaterputten beton

De betonnen regenwaterput dient voor opvang en recuperatie van regenwater. Zo kan het regenwater hergebruikt worden voor het schoonmaken van wagens, onderhoud van de tuin of zelfs gebruik van wasmachine en toilet omdat het regenwater veel zachter is dan leidingwater.

De regenput wordt ondergrond geplaatst en bestaat uit verschillende capaciteiten, van 1500 tot 20.000 liter. Voor grotere volumes kunnen de putten onderaan verbonden worden dmv. PVC-buis of een hevelsysteem bovenaan.

Het volume van de regenwaterput kan bepaald worden door de grootte van het dakoppervlak en woonplaats, maar even goed volgens het gewenste verbruik van het regenwater per dag.

De regenwaterput bestaat uit een basisstuk en een dekplaat. De dekplaat is gewapend en bestand tegen 800 kg/m² gronddruk op normale diepte. Er kunnen ook bijpassende opzetstukken worden meegeleverd. Deze opzetstukken dienen om de hoogte van het basisstuk van de regenwaterput aan te passen tot het niveau van het maaiveld.

De inhoud van een regenwaterput wordt weergegeven in liter (L). Er zijn verschillende afmetingen in ons aanbod:

 • 1500 L

 • 2000 L

 • 3000 L

 • 5000 L

 • 7000 L

 • 7500 L

 • 10.000 L

 • 15.000 L

 • 20.000 L

Regenwateropvang en recuperatie

Inhoud1500 tot 20.000 L

Regenwaterput PVC

Regernwaterputten PVC

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een kunststof regenwaterput?

 • Regenwater is een gratis alternatief voor leidingwater voor bepaalde toepasssingen, een aantal voorbeelden hiervan zijn: het toilet doorspoelen, de wasmachine gebruiken en de auto wassen

 • Een regenwaterput is een investering die op korte termijn terugverdiend kan worden door een lagere waterfactuur

 • Regenwater in een regenwaterput bevat geen calciumzouten, zo verkalken leidingen en huishoudtoestellen minder snel, zo gaan ze langer mee

 • Kunststof regenwaterputten zijn relatief licht en kunnen gemakkelijk zelf geplaatst worden

Wij hebben een ruim aanbod regenwaterputten, onze kunststof regenwaterputten variëren van 1000L tot 10000L.

Indien u nog vragen heeft over een kunststof regenwaterput kan u ons steeds contacteren.

Infiltratiekrat

Infiltratiekratten en putten

Welke types van infiltratieputten zijn er? Infiltratiekrat vs infiltratieput?

Infiltratiekratten

Deze kunststof kratten worden omgeven door zakken met knikkers. Ze slaan tijdens regenbuien het overtollige water op, om het daarna geleidelijk aan de bodem af te geven.

Infiltratiekratten worden dikwijls onder een oprit of gazon geplaatst. Omdat de kratten uit een modulair systeem bestaan, zijn ze heel flexibel inzetbaar qua grootte en vorm.

Infiltratieputten

Dit betonnen reservoir dient vaak als overloop van een regenwaterput. De wanden van deze verzinkput hebben kleine perforaties, zodat het water langzaam in de grond insijpelt.

Het voordeel van een infiltratieput is dat je het systeem kan controleren op verstoppingen (via het mangat bovenaan). Daarom is het uitermate geschikt bij woningen die omgeven zijn door bomen.